Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

LipuSmart riebalų skirtuvai

ACO Lipusmart sujungia keturias funkcijas – riebalų skirtuvo, mėginių paėmimo talpos, nuotekų pakėlimo įrenginio ir valdymo pulto – į vieną produktą. Slėgio jutikliai matuoja skysčių lygį atskirtuve bei nuotekų pakėlimo įrenginyje ir centimetro tikslumu rodo duomenis ekrane. Esant poreikiui, siurbliai įsijungia ir išsijungia automatiškai arba, susidarius persipylimo rizikai, įsijungia signalizatorius.

ACO orapūtė pučia orą į skirtuvą ir nuotekų pakėlimo įrenginį, taip neleisdama riebalams stingti vamzdžiuose ir juos užkimšti.

Pasirinktinai komplektuojamas riebalų sluoksnio matavimo įtaisas gali būti prijungtas prie pastato kontrolės sistemos, taip užtikrinant sklandų įrenginio veikimą. ACO Lipusmart nuotekų pakėlimo siurblys, siekiant pasiekti maksimalų efektyvumą, tobulintas bendradarbiaujant su Apdirbimo ir Gamybinių Įrenginių Institutu (IPAT, Vokietija). Optimizuojant pavyko ženkliai sumažinti slėgį įrenginyje ir užsikimšimo riziką.

ACO Lipusmart

Gaminio privalumai:

 • Integruota apsauga nuo atbulinės tėkmės
 • Pakanka įrengti 1 ventiliacijos vamzdį
 • Kompaktiškas montavimas: nuotekų pakėlimo įrenginys gali būti prijungtas 3 vietose
 • Pagrindiniai įrenginio komponentai gali būti integruoti į pastato valdymo sistemą
 • 4 funkcijos - 1 įrenginys
ACO LipuSmart

Sistema yra patalpinta polietilenininėje talpykloje, kuri turi būti montuojama nuo šalčio ir drėgmės apsaugotose patalpose ir tinkamai pritvirtinta prie pagrindo (inkaravimo elementai įtraukti į komplektaciją).

Ovalo formos riebalų skirtuvo korpusas (3) yra pagamintas su 1 arba 2 apžiūros dangčiais viršuje. Juos nuėmus galima vizualiai patikrinti skirtuvo vidų. Apžiūros langas, esantis korpuso kairėje arba dešinėje pusėje, naudojamas riebalų kiekiui skirtuvo viduje įvertinti. Nuo to, kurioje skirtuvo pusėje jis ir sitemos valdymo pultas (1) yra įrengtas, priklauso skirtuvo aptarnavimo pusė.

Virš įtekėjimo į skirtuvą jungties įrengta ventiliacijos jungtis (4), skirta skirtuvo ir siurblinės vėdinimui. Po įtekėjimo jungtimi įrengtas skirtuvo ištuštinimo siurblys ir aukšto slėgio siurblys, skirtas skirtuvui išvalyti (jei šie priedai pasirinkti).

Atskirtuvo viršuje, ties ištekėjimo jungtimi, įrengta mėginių ėmimo jungtis (5), skirta išvalytoms nuotekoms paimti, prieš joms patenkant į nuotekų pakėlimo talpyklą (2). Siurblio padėtis (6) parenkama montavimo metu, priklausomai nuo montavimo vietos.


1. Sistemos valdymo pultas | 2. Nuotekų pakėlimo talpykla | 3. Riebalų skirtuvo korpusas | 4. Ventiliacijos jungtis | 5. Mėginių ėmimo talpykla | 6. Siurblio jungtis pasirinktinai

Siurblio jungtis pasirinktinai

Aukšto slėgio vidinio valymo siurblys ir skirtuvo išleidimo siurblys

Riebalų skirtuvo ir siurblio bendrasis valdymas

LipuSmart P-OB
Bazinis modelis

 • Išsiurbimas ir valymas per atidarytus dangčius. Galimi nemalonūs kvapai iš skirtuvo išsiurbimo ir valymo metu.

LipusSmart P-OD
I patobulinimo lygis

 • Išsiurbimas per tiesioginio išsiurbimo liniją.
 • Valymas per atidarytus dangčius (galimi nemalonūs kvapai).
 • Išsiurbimas per tiesioginę siurbimo liniją DN 65, priešjungę ir 75 B žarnos movą.

LipuSmart P-OA
III patobulinimo lygis

 • Suprogramuotas išsiurbimas per tiesioginio išsiurbimo liniją ir hidromechaninis aukšto slėgio valymas.
 • Išsiurbimas per tiesioginę siurbimo liniją DN 65, priešjungę ir 75 B žarnos movą.
 • Pripildymo įtaisas su solenoidiniu vožtuvu, skirtas užpildyti įrenginį gėlu vandeniu.
 • Bluetooth sąsaja (LipuSmart programėlė/Android)
 • Hidromechaninis vidinis valymas aukšto slėgio siurbliu ir purškiamąja galvute.

LipuSmart P-OAP
III patobulinimo lygis su išsiurbimo siurbliu

 • Identiškas LipuJet P-OA įrenginiui, bet papildytas papildomu išsiurbimo siurbliu su laisvo srauto sparnuote.