Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Apkrovos klasė. Kas tai ir kaip pasirinkti?

Renkantis inžinerines sistemas, būtina atsižvelgti į daugybę veiksnių. Bene svarbiausias iššūkis yra tinkamai parinkti latakų ir trapų dengiamasias groteles, atitinkančias reikiamą apkrovos klasę. Tinkamai parinktos grotelės daro teigiamą įtaką visos sistemos tarnavimo laikui.

Grotelės yra labiausiai transporto apkrovų veikiama latako ar trapo dalis. Siekiant sumažinti pažeidimų riziką, tinkamas grotelių tipas ir apkrovos klasė turi būti paringti atsižvelgiant į eismo apkrovas per visą eksploatacijos laiką.


12,5 t ne visada lygu 12,5 t

Labai svarbu užtikrinti, jog parinktos grotelės atlaikytų joms numatytas apkrovas, tačiau projektuotojams dažnai nėra iki galo aišku, kokią apkrovos klasę (ar standartą) jų grotelės turi atitikti. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, jog apkrovos klasės pagal EN 1253 standartą atitinka EN 1433 standarto apkrovos klases. Visgi, pažvelgus atidžiau, paaiškėja, jog tai nėra visiškai teisinga.

EN 1433 standartas yra taikomas gaminiams, kurie bus naudojami automobilių parkuose, pėsčiųjų zonose ir keliuose, kuriais gali važiuoti transportas su didelio skersmens oro pripūstomis padangomis. EN 1253 standartas - gaminiams, naudojamiems pastato viduje, kur važinėja šakiniai krautuvai nedidelėmis guminėmis padangomis. Šiuo atveju apkrova veikia sąlyginai mažame plote, kur padanga liečiasi su grotelėmis. Taigi, kai gaminys yra bandomas, sakykime, 12,5 t apkrovai pagal EN 1433 standartą, apkrova yra pridedama didesniame plote, nei bandymą atliekant pagal EN 1253 standartą. Tai reiškia, kad grotelės, atitinkančios 12,5 t apkrovos klasę pagal EN 1433 standartą, bus pažeistos ar net sulaužytos, naudojnant jas zonose, kur važinėja šakinis krautuvas ar hidraulinis vežimėlis.

M125>B125

Laboratoriniai bandymai nėra tas pats, kas tikras gyvenimas

Renkantis groteles labai svarbu vertinti ne tik apkrovos klasę bet ir atsižvelgti į realias transporto priemones, kurios gali važinėti per groteles. Įvertinus realią situaciją, gali paaiškėti, jog norint išvengti pažeidimų, reikia rinktis kitos konstrukcijos groteles.

Pavyzdžiui, tinklelio tipo grotelės yra pajėgios atlaikyti 1,5 t apkrovą pagal EN 1433 standartą, tačiau tik tuo atveju, jei apkrova yra paskyrstyta sąlyginai dideliame plote. Visgi, apkrova būtų paskirstytą per mažesnį plotą, pavyzdžiui, vežimėlio ratą, grotelės gali būti pažeistos ar net sulaužytos. Šiuo atveju reiktų rinktis kitos konstrukcijos groteles, pavyzdžiui, tiltelines ar net plyšinį dangtį.

Bandymas vs gyvenimas

Taikymo sritis tokia pat svarbi, kaip ir apkrovos klasė

Kai kalba eina apie teisingą grotelių parinkimą, labai svarbu užtikrinti, jog parinktos grotelės atitinka taikymo sritį. Projektuojant labai dažnai pasitaiko situacijų, kai yra atsižvelgiama vien tik į apkrovos klasę ir užmirštama įvertinti, kaip grotelės bus naudojamos realiomis eksploatacijos sąlygomis.

Pavyzdžiui, šakinio krautuvo ratai perduoda dideles apkrovas į groteles per sąlyginai mažą plotą, o ratų sukimo momentas gali pažeisti groteles net ir tada, kai grotelės atitinka reikiamą akrovos klasę. Šiuo atveju, atsižvelgus į realią situaciją, rekomenduojama naudoti kur kas tvirtesnes tiltelines groteles ar plyšinį dangtį.

Taikymo sritis

Vežmėlių su mažais ratukais naudojimas

Nors iš pirmo žvilgsnio atrodo, jog tinklelio tipo grotelių apkrovos klasė atitinka jūsų poreikius, svarbu įvertinti tikimybę, kad per jas važiuos vežimėlis ar kita transporto priemonė mažais ratukais. Per mažus vežimėlio ratukus apkrova į groteles pasiskirsto koncentruotai, tad gali viršyti grotelių laikomąją galią ir jas sugadinti. Dėl šios priežasties, ten, kur gali važiuoti transporto priemonės mažais ratukais, rekomendojama naudoti kito tipo groteles. Norėdami pasikonsuoltuoti, kreipkitės į ACO darbuotojus.

Vežimėliai mažais ratukais