Visuomeninių statinių aplinka


Vieta: Vilnius

Užsakovas: VŠĮ "Vilniaus pilių direkcija"

Įgyvendinta: 2013 m.

Vieta: Vilnius

Užsakovas: Vilniaus universitetas

Įgyvendinta: 2013 m.

Vieta: Kaunas

Užsakovas: Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija

Įgyvendinta: 2013 m.

Vieta: Kaunas

Užsakovas: Kauno miesto savivaldybės administracija

Įgyvendinta: 2011 m.

TOP