Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO vandens ciklas

ACO nusistatė tris svarbiausius veiksnius, darančius įtaką mūsų požiūriui į dabartinių ir ateities iššūkių sprendimus, susijusius su lietaus vandens valdymu. Tai urbanizacija, klimato kaita bei esama požeminė infrastruktūra. Su maisto pramonės generuojamomis nuotekomis susiję dar trys veiksniai: darbo sauga, higiena ir valymo išlaidos. Viskas susieta su ACO vandens ciklu. Kiekvienas ACO produktas, į kurį įvairiais ciklo etapais patenka vanduo, užtikrina ekonomiškai tvarų, ekologišką ir higienišką jo apdorojimą bei antrinį panaudojimą.

Surinkimas ir nuvedimas

ACO surinkimo sistema užtikrina, jog vanduo būtų surinktas ir nuvestas per įmanomai trumpaisią laiką. Lietaus vandens bei pastatų viduje atsirandančioms paviršinėms nuotekoms surinkti naudojami latakai, trapai bei šuliniai. Surinktas vanduo vamzdžiais nuvedamas į valymo įrenginius ir išleidžiamas. ACO vandens surinkimo sistema saugo žmones, pastatus ir infrastruktūrą nuo užtvindymo.

Valymas ir apdorojimas

Naftos produktų skirtuvai, montuojami lauke arba pastatų viduje, apdoroja surinktą vandenį pagal LST EN 858 reikalavimus taip, kad jį būtų galima išleisti į kanalizaciją. Tas pats yra ir su riebalų skirtuvais, naudojamais pastatų viduje ir išorėje. Ši ACO produktų grandinės dalis sudaro sąlygas vandens tvariam vandens naudojimui.

Sulaikymas ir saugojimas

Daugeliu atvejų tenka reguliuoti arba kitaip sustabdyti vandens srautą. Tam dažnai naudojami vandens laikymo rezervuarai ir atbuliniai vožtuvai, kurie padidina saugumą ekstremalių situacijų, tokių kaip stiprus lietus, potvynis arba užterštų skysčių išleidimas, atveju.

Pakėlimas, išleidimas ir pakartotinis naudojimas

Paskutinę ACO produktų grandinės dalį sudaro didelės ir mažos siurblinės. Jos pakelia surinktą ir apdorotą vandenį atgal į drenažo sistemą bei suteikia galimybę jį pakartotinai naudoti.