Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Det är bekvämt med ACO:s serviceavtal

Stor investering som måste underhållas
ACO Nordic kan hjälpa dig med underhåll av din anläggning. En avskiljare eller pumpstation är en stor investering så det är viktigt att optimera livslängden. För att dessutom minimera risken för olyckor måste anläggningen kontrolleras och löpande underhållas. Att anläggningen sköts på rätt sätt regleras med lagar och normer som du som ägare av en anläggning är ansvarig att följa.

Serviceavtal
Genom att teckna ett serviceavtal försäkrar du dig om att din anläggning blir korrekt monterad, driftsatt och startbesiktigad. ACO erbjuder även tillsyn och kontroll av ditt system. Allt för att din oljeavskiljare, fettavskiljare eller pumpstation ska fungera i vardagen. Vilka serviceerbjudande är bäst för dig?

ACO Box Concept Service
TOP