Contact
 • Krepšelis tuščias
Atsisiųsti Dokumentacija
Naftos atskirtuvai (gaudyklės), smėliagaudės

Naftos gaudyklė - CCB BYPASS

Pritaikymas Uždaryti
 • Autobusų stotelės
 • Oro uostai
 • Krovinių terminalai
 • Jūrų uostai
 • Stovėjimo aikštelės
 • Specialiosios teritorijos
 • Krovinių terminalai
 • Garažai ir dirbtuvės
 • Cheminis valymas
 • Degalinės
 • Plovyklos

Gelžbetoninis naftos produktų atskirtuvas su koalescenciniu filtru, integruota nuosėdų talpykla ir vidiniu apibėgimu

ACO yra viena iš pirmųjų įvedusi į rinką koalescencinius atskirtuvus su integruota vidine hidrauline cirkuliacijos sistema - APIBĖGIMU (CCB tipo atskirtuvas).

Peržengus minimalaus srauto ribą ACO įrenginiuose naudojant specialią pertvarą
įvykdomas nuotekų srauto padalinimas. Įtekėjimo vamzdis nukreipia minimalaus
lygio nuotekų srautus į atskirtuvo kamerą, kur jie yra išvalomi nuo naftos produktų
dalelių. Tuo tarpu maksimalaus srauto nuotekos yra nukreipiamos į vidinę apibėgimo liniją, per kurią bus išleistos tiesiai į lietaus kanalizaciją.

Coalisator CCB BYPASS schema.jpg

Privalumai

 • Atitinka EN 858 normą ir privalomas nuostatas
 • Optimalus techninis sprendimas sprendimas (pvz. su/be integruotos nuosėdų talpyklos; su/be apibėgimu)
 • Paprasta ir kompaktiška konstrukcija
 • Srautai 3-160 l/s
 • Koalescencinis filtras
 • Automatinis nuotekų išleidimo angos uždarymo plūduras
 • Mėginių ėmimo įrenginio prijungimo galimybė
 • Signalizavimo įrenginio prijungimo galimybė
 • Monolitinės gelžbetoninės talpyklos (C35/45) iš vidaus padengtos apsauginiu sluoksniu, tai garantuoja ilgalaikį tarnavimą ir sandarumą
 • Montavimo gylio reguliavimo galimybė panaudojant atitinkamus betoninius paaukštinimo elementus (versija paaukštinimui(
 • D400 apkrovos klasė
 • Vidinės hidraulinės cirkuliacijos sistema - APIBĖGIMAS.Stačiakampio skerspjūvio kanalas pagamintas iš PEHD, pritvirtintas ant vidinės talpyklos sienelės, jungia atskirtuvo įtekėjimo ir ištekėjimo angas. Sistemoje sumontuota perpylimo pertvara ir įleidimo bei išleidimo į atskirimo dalį atvamzdžiai. Tik CCB tipo atskirtuvuose.
 • Ketinis liukas - D400 klasės (sunkiojo tipo važiuojamosios dalies - iki 40 tonų).
 • Įtekėjimo-ištekėjimo angos - Įleidimo angoje papildomai sumontuotas deflektorius (PEHD), užtikrinantis atitekančių nuotekų srauto stabilizavimą.
 • Nuosėdų kamera -  kurioje vyksta mineralinės suspensijos atskirimas (tik atskirtuvuose su integruota nuosėdų talpykla)
 • Atskiriamoji kamera - kurioje sumontuotas koalescencinis filtras (audinys iš nerūdijančio plieno perpintas polipropilenu/poliuretano pūtos), sifoninė
  išleidimo anga su uždarančiu "plūduru" (PEHD) ir atvamzdis, kuris suteikia galimybę prijungti mėginių ėmimo įrenginį (PEHD).
 • Mėginių ėmimo įrenginys
 • Signalizavimo įrenginys
 • Betoniniai paaukštinimo elementai
 • Naftos produktų perpumpavimo sistema