Drenažo sprendimai rytojaus aplinkos sąlygoms

Sistemos grandinė
ACO nustatė tris svarbiausius veiksnius, darančius įtaką mūsų požiūriui į dabartinių ir ateities iššūkių sprendimus, susijusius su lietaus vandens valdymu. Tai urbanizacija, klimato kaita bei esama požeminė infrastruktūra. Su nuotekomis susiję dar trys veiksniai: maisto sauga, higiena ir išlaidų kontrolė. Viskas susieta su ACO sistemos grandine.

Kiekvienas sistemos grandinėje esantis ACO produktas kontroliuoja vandenį ir užtikrina higienišką, ekologišką ir ekonomiškai tvarų jo apdorojimą.

Surinkimas ir nuvedimas

ACO surinkimo sistema užtikrina, jog vanduo būtų surinktas ir nuvestas per įmanomai trumpaisią laiką. Lietaus nuotekoms surinkti naudojamas lauko latakai, trapai bei šuliniai. Vidaus nuotekos surenkamos per vidaus latakus bei trapus. Surinktas vanduo vamzdžiais nuvedamas į valymo įrenginius ir išleidžiamas. ACO vandens surinkimo sistema saugo žmones, pastatus ir kelius nuo užtvindymo.

Valymas ir apdorojimas

Dideli naftos produktų atskirtuvai, montuojami lauke, ir mažesni, skirti naudoti pastatų viduje, apdoroją surinktą vandenį taip, jog jį bent jau būtų galima išleisti į kanalizaciją. Tas pats yra ir su riebalų atskirtuvais, naudojamais pastatų viduje ir išorėje. Ši ACO sistemos grandinės dalis sudaro sąlygas vandens perdirbimui ir tvariam naudojimui.

Sulaikymas ir saugojimas

Daugeliu atvejų reikia reguliuoti arba kitaip sustabdyti vandens srautą.Tam dažnai naudojami vandens laikymo rezervuarai ir atbuliniai vožtuvai. Vandens sulaikymo elementai padidina apsaugą ir saugumą ekstremalių situacijų, tokių kaip stiprus lietus, potvynis arba užterštų skysčių išleidimo, atveju.

Pakėlimas, išleidimas ir pakartotinis naudojimas

Paskutinę ACO sistemos grandinės dalį sudaro dideli ir maži siurbliai. Jie pakelia surinktą, apdorotą ir kontroliuojamą vandenį atgal į drenažo sistemą bei suteikia galimybę ji pakartotinai naudoti.

TOP